През изминалите два месеца се проведоха публични консултации по темата „Престъпления в името на честта“ с повече от 100 души от София и няколко по-малки града в страната.

Прочети още: Публични дискусии за промени в закона при престъпления в името на честта

Престъпленията в името на честта далеч не са проблем само на нашето общество. Те са разпространени не само в далечни страни от Азия и Близкия изток, но и в различни части на Европа.

Прочети още: Добрите практики в Норвегия

Двудневната работна среща по проект „Противодействие на злоупотребите в името на честта в социален и правен аспект“ се състоя в София, като партньорите от KUN  се включиха онлайн.

На 27 и 28 октомври представители на Център за развитие на устойчиви общности (ЦРУО), Асоциация за жените адвокати (АЖА), KUN Center for Equality and Diversity и Сдружение „Корективи“ се събраха за обмен на добри практики чрез взаимно обучение.

Прочети още: Препоръки за политически и законодателни промени по отношение на злоупотребите в името на честта...